Mažiau taršios, automatizuotos ir į pastato valdymo sistemas integruotos fasado sistemos vystymas

„Staticus“ kartu Oslo Metropoliteno universitetu, Kauno technologijos universitetu (KTU) ir „SINTEF“ dalyvauja projekte, kurio tikslas – statybų pramonės taršos mažinimas. Keisdami aliuminio sistemas medinėmis ir integruojant išmaniuosius IoT jutiklius, siekiame sumažinti fasado CO2 išmetimo rodiklius iki 70-75%, o iš neatsinaujinančių šaltinių gautos energijos sąnaudas – iki 53-56%.

Projekto tikslas

Naujo statybos produkto (fasado sistemos), mažinančios išmetamo CO2 kiekį ir pastatų eksploatacines sąnaudas, sukūrimas, suteikiant juose veikiančioms daiktų interneto sistemoms daugiau galimybių. (Sukurti kuo mažiau aplinką teršiančią automatizuotą fasado sistemą, integruotą į pastato valdymo sistemą).

Projektas finansuojamas

EEE ir Norvegijos dotacijos, kuri yra Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos indėlis mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietų Europoje.

Partneriai

Staticus dalyvauja tarptautiniame ConTech tipo projekte su Oslo Metropolitan University (OsloMet), Kauno technologijos universitetu, Norvegijos Sintef AS.

Apie projektą

„Staticus“ kartu su Oslo Metropoliteno universitetu („OsloMet“), Norvegijos mokslinių tyrimų centru „SINTEF“  ir Kauno technologijos universitetu (KTU) vykdysime projektą „Mažiau taršios, automatizuotos ir į pastato valdymo sistemas integruotos fasado sistemos vystymas“, projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K01-003, kurio tikslas – sumažinti statybų pramonės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas. Projekto rėmuose medienos pagrindu kursime tvaresnius pastato apvalkalo sprendimus, kurie galėtų būti taikomi ne tik Europos, bet ir viso pasaulio statybų sektoriuose.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti ir ištestuoti CO2 emisiją mažinantį fasado sprendinį.
  2. Sukurti pastato elementų monitoringo sistemą.
  3. Įgalinti fasadinių konstrukcijų integraciją į skaitmeninį pastato dvynį.
  4. Sukurti nuspėjamojo serviso AI modelį (Predictive maintenance).
  5. Panaudoti Lietuvoje ir Norvegijoje gaminamas medienos žaliavas elementinio fasado gamybai.

Pirmasis mūsų partneris „OsloMet“ yra jauniausias Norvegijos universitetas, siekiantis taikyti naujausias technologijas ir kurti inovatyvius sprendimus Europos gerovei. „SINTEF“ yra vienas iš didžiausių žemyno nepriklausomų tyrimų centrų, kasmet dalyvaujantis tūkstančiuose projektų. Kauno technologijos universitetas yra vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse.

Šis projektas finansuojamas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVI“ lėšomis. Projekto finansuojama suma: 1 659 888,10 Eur.

Remiantis oficialiais duomenimis, pastatai yra didžiausias energijos vartotojas Europos Sąjungoje. Kartu sudėjus, pastatai sunaudoja 40% visos energijos, o į aplinką dėl jų yra išmetama 36% visų ŠESD. Į šiuos skaičiavimus yra įtrauktas visas pastato gyvavimo ciklas, įskaitant statybos darbus, eksploataciją, renovacijos darbus ir griovimą. Atsižvelgiant į sparčiai kintantį pasaulinį klimatą, akivaizdu, kad galėtume (o ir turėtume) ieškoti naujų, tvaresnių sprendimų.